Formare în Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale – octombrie 2020

Asociaţia de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive (APSC) anunţă derularea unui nou program de formare complementară profesională “Psihoterapii cognitiv-comportamentale” cu începere din luna octombrie 2020.

Programul de formare este acreditat de către Colegiul Psihologilor din Romania (Anexa nr. 3 din 17.02.2017 la Avizul Profesional Nr. RF-II-B-155 din 21.07.2014 pentru Formare profesională complementară „Psihoterapii Cognitiv-comportamentale”).

După încheierea formării profesionale în cadrul APSC cursanţii îşi vor putea desfăşura activitatea de psihoterapeut cognitiv-comportamental (cod COR 263403) în conformitate cu prevederile legale și reglementările profesionale nationale şi internaționale.

Programul de formare în “Psihoterapii cognitiv-comportamentale” (pentru treapta de psihoterapeut sub supervizare) se adresează următoarelor categorii: psihologi, absolvenți sau masteranzi în programe de psihologie clinică şi psihoterapie, psihologia educației, psihologie aplicată în domeniul securității naționale, psihopedagogie (dar și altor categorii de absolvenți în acord cu Legea 213/2004).

Programul de dezvoltare personală care completează formarea, conform reglementărilor profesionale, se desfăşoară separat şi este asigurat de către echipa APSC în colaborare cu psihologi, formatori şi supervizori care se afiliază procesului cognitiv-comportamental.

Despre Asociaţia de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive (APSC)

APSC este o asociație acreditată de Colegiul Psihologilor din Romania pentru formarea de bază complementară şi continuă în orientarea cognitiv-comportamentală.

APSC promovează şi susṭine abordarea intervențiilor clinice şi psihoterapeutice bazate pe dovezi, fundamentarea științifică a practicilor, alături de cercetarea din aria clinică.

Descpre echipa APSC

Echipa interdisciplinară de formatori APSC este compusă din psihologi, psihoterapeuţi principali formatori şi supervizori acreditaţi de către Colegiul Psihologilor din România, medici psihiatri, specialişti în domenii de interes fundamental ştiinṭific precum epigenetica ş.a.

Coordonare ştiinṭifică

  • Prof. univ. dr. Irina Holdevici (psiholog principal și supervizor psihoterapii cognitiv-comportamentale);
  • Conf. univ. dr. Barbara Crăciun (psiholog principal şi supervizor psihoterapii cognitiv-comportamentale).

 

Descrierea cursului

În acord cu prevederile internaționale, formarea durează 2 ani și 4 luni, 16 ore derulate bilunar sâmbăta, în intervalul orar 10. 00 – 19.00, online pe platforma Zoom.

Tematica cursurilor se subscrie noilor direcţii din cadrul procesului cognitiv-comportamental şi cuprinde:


Fundamentele psihoterapiei cognitiv-comportamentale
Strategii moderne specifice psihoterapiei cognitiv-comportamentale
Practica validată ştiinţific în psihoterapia cognitiv-comportamentală
Abordări cognitiv-comportamentale în tulburările emoţionale
Abordări cognitiv-comportamentale în tulburările de personalitate
Intervenţii cognitiv-comportamentale pentru copii şi adolescenţi
Metode de cercetare în psihoterapie
Psihologie clinică – evaluare, intervenţie şi prevenţie
Hipnoza clinică şi ericksoniană

Proceduri specifice celui de al treilea val cognitiv-comportamental: Mindfulness şi Terapia prin acceptare şi angajament (ACT)
Elemente de psihologie şi psihopatologie evoluţionistă acordate cu practica cognitiv-comportamentală
Psihiatrie şi psihopatologie clinică
Psihoterapie şi Psihosomatică

Epigenetică şi psihologie
Practica de specialitate

Modalităţi de înscriere

Înscrierile se fac în perioada 25 mai 2020 – 1 septembrie 2020.
Cererea de înscriere la curs se va trimite prin email la adresele:

barbaracraciun@yahoo.com
manuela.rascol@gmail.com
Cererea va conţine un CV cu fotografie şi o Scrisoare de intenţie.
Candidaţii vor primi o confirmare legată de înregistrarea cererii.

APSC își rezervă dreptul de a selecta candidații înscriși în funcție de: nivelul de pregătire, respectarea Codului deontologic şi de etică profesională, precum şi de regulamentul intern de funcṭionare al asociaṭiei.

 

Interviul de selecţie

Interviul de selecţie va avea loc online, pe platforma Zoom, în lunile iunie – septembrie 2020, în funcţie de data la care este trimisă cererea.

Atenṭie: completarea locurilor de către candidaṭi în funcṭie de procesul de selecṭie poate scurta perioada de înscriere.

Programările pentru interviu se fac de către echipa APSC şi se vor anunţa candidaţilor prin mail sau telefonic. Durata interviului este de 30 de minute. Nu se percepe taxă de interviu.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă invităm să ne contactaţi la:

manuela.rascol@gmail.com sau mobil: 0723.614.003

barbaracraciun@yahoo.com sau mobil: 0721.261.281