Convocarea Adunării generale şi a Consiliului Director – Asociaţia de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive (APSC) din data de 3 august 2018

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă convocarea în sesiune ordinară a Adunării generale a membrilor fondatori ai Asociaţiei de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive (APSC), a Consiliului Director, cât şi a membrilor asociaţi în şedinţa ce va avea loc în Bucureşti, str. Negru Vodă nr. 2, bloc C4, scara 1, ap. 3, sector 3, la data de 3 august 2018, ora 18.

Conform statutului APSC art.19: Adunările Generale sunt legal constituite cu participarea a cel puţin două treimi din membrii Asociaţiei.

Prezenta convocare este adusă la cunoştinţa membrilor fondatori ai asociaţiei APSC, a Consiliului Director cât şi membrilor asociaţi prin mijloacele de comunicare: email, poştă, site asociaţie.

În cazul în care membrii fondatori şi membrii Consiliului Director nu pot fi prezenţi sunt invitaţi să întocmească o procură notarială prin care să delege votul unui alt coleg/colegă.

Detalii şi informaţii suplimentare: Barbara Crăciun, email: barbaracraciun@yahoo.com sau mobil 0721.261.281.