Scopul şi obiectivele asociaţiei
Art.8. (1) Scopul şi obiectivele Asociaţiei APSC sunt următoarele:

a) elaborarea de studii şi cercetări validate ştiinţific în domeniile: psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie; elaborarea de studii şi cercetări validate ştiinţific în procesul cognitiv–comportamental şi hipnoterapeutic; psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; psihofarmacologie şi psihiatrie biologică; psihooncologie şi aria afecţiunilor somatice (boli ale sistemului cardiovascular, afecţiuni endocrinologice, boli ale sistemului gastro-intestinal, afecţiuni dermatologice şi dermato-oncologice, boli reumatice etc).
b) elaborarea şi organizarea programelor de curs pentru formarea profesională iniţială continuă şi complementară în specialităţile: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie cognitiv-comportamentală; psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihofarmacologie şi psihiatrie biologică, psihooncologie, afecţiuni somatice (boli ale sistemului cardiovascular, afecţiuni endocrinologice, boli ale sistemului gastro-intestinal, afecţiuni dermatologice şi dermato- onologice, boli reumatice etc);
c) promovarea formării profesionale specifice fiecărei specialităţi profesionale de la lit. a) şi b); organizarea de laboratoare de cercetare experimentală, sprijinirea cercetătorilor în domeniu şi promovarea în aria psihologiei, psihoterapiei şi psihofarmacologiei a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică;
d) îmbunătăţirea asistenţei specifice interdisciplinare în aria tulburărilor afective, anxioase, somatoforme cât şi în consecinţele psihopatologice ale acestor afecţiuni prin utilizarea protocoalelor de specialitate, standardizate; prin redactarea şi publicarea suporturilor de curs aferente; îmbunătăţirea asistenţei specifice interdisciplinare în aria tulburărilor psihiatrice (psihoze, schizofrenie, demenţă şi alte tulburări cognitive) şi în consecinţele psihiatrice şi psihopatologice ale acestor afecţiuni prin utilizarea protocoalelor de specialitate interdisciplinar; îmbunătăţirea asistenţei specifice interdisciplinare în tulburările psihiatrice şi în consecinţele psihiatrice şi psihopatologice ale afecţiunilor psihosomatice (boli ale sistemului cardiovascular, afecţiuni endocrinologice, boli ale sistemului gastro-intestinal, afecţiuni dermatologice şi dermato-oncologice, boli reumatice, etc);
e) formarea profesională continuă şi complementară în specialităţile psihoterapie cognitiv-comportamentală şi consiliere psihologică cognitiv-comportamentală, psihiatrie biologică, psihofarmacologie pentru psihologi; psihologie clinică, psihooncologie şi aria bolilor somatice;
f) însuşirea noului concept şi a tehnicilor în domeniul psihofarmacologiei şi a utilizării lor pe baza criteriilor de psihofarmacoterapie; studiul capacităţilor de identificare a principalilor factori de risc implicaţi în etiopatogenia, tratamentul  şi evoluţia tulburărilor psihiatrice şi a componentelor cognitive şi comportamentale din bolile somatice;
g) evaluarea şi studiul dimensiunii sociale şi comunitare în cadrul conceptului de psihofarmacoterapie, combaterea stigmei şi diminuarea poverii bolii pentru familie, comunitate şi societate;
h) educaţie medicală şi psihologică continuă în abordarea domeniilor interdisciplinare: psihofarmacologie şi intervenţia psihoterapeutică cognitiv – comportamentală de specialitate; educaţie şi cercetare validată ştiinţific în domeniul ştiinţelor cognitive, cu evidenţierea necesităţii cunoaşterii paradigmelor ştiinţifice cognitive prin derularea studiilor cauzal – comparative cât şi a celor clinice (trialuri clinice de specialitate);
i) educaţie continuă şi activitate de cercetare în evaluarea rezultatelor demersurilor complexe terapeutice cognitiv-comportamentale care se adresează pacientului cu tulburări psihiatrice sau pacienţilor cu suferinţe somatice şi manifestări de tip psihiatric cât şi a pacienţilor cu alte problematici; educaţie continuă şi cercetare validată ştiinţific în domeniul psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihofarmacologie;
j) elaborarea şi organizarea de programe de curs pentru formarea profesională continuă şi complementară în specialităţile psihologie clinică, consiliere şi psihoterapie;
k) promovarea cercetării psihofarmaco-clinice; promovarea strategiilor complexe terapeutice, consecutive conceptului de psihofarmacoterapie, în medicina centrată pe pacient, în care se identifică componenţa psihologică a acceptului şi complianţei la procedeele farmacoterapeutice şi a consecinţelor psihologice şi cognitive ale farmacoterapiei;
l) identificarea şi susţinerea comorbidităţilor somato-psihice, cu sau fără tulburări psihiatrice secundare în suferinţe somatice ce constituie probleme de sănătate publică (boală neoplazică, boli cardiovasculare, etc);
m) elaborarea şi diseminarea rapoartelor de cercetare ştiinţifică realizate, publicistică;
n) organizarea de manifestări ştiinţifice, conferinţe, congrese, simpozioane, cursuri, seminarii, workshop-uri, aplicaţii practice (naţionale şi internaţionale) care se adresează atât psihologilor, medicilor şi asistenţilor sociali cât şi persoanelor cu studii şi interese din alte domenii onexe şi umaniste;
o) organizarea de conferinţe de presă, realizarea de emisiuni radio şi tv, editarea de lucrări şi publicaţii periodice, organizarea de simpozioane, întâlniri tematice, precum şi alte manifestări în domeniile de interes;
p) organizarea de site-uri de specialitate, editarea de reviste de specialitate on line şi promovarea de activităţi specifice prin mijloacele multimedia şi social – media; consultanţă în domeniu; organizarea de training-uri de specialitate;
r) colaborare cu Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor şi Colegiul Psihologilor pentru realizarea de programe care urmăresc creşterea calităţii vieţii pacienţilor şi a reinserţiei sociale; realizarea de programe comune de prevenţie în domeniile citate; realizarea de contracte în parteneriat sau prin afiliere cu instituţi şi organizaţii de profil din ţară şi străinătate;
s) promovarea politicii de informare şi educaţie psihologică a populaţiei în România, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii sociale, a vieţii de familie şi de cuplu, a relaţiei părinte – copil, familie – copil, pentru îmbunătăţirea nivelului de comunicare şi convieţuire psihosocială optimizată; crearea şi organizarea de activităţi destinate persoanelor cu boli cronice, persoanelor cu nevoi speciale (copii -tineri-adulţi-vârstnici), persoanelor defavorizate, persoanelor izolate social şi persoanelor vârstnice.
ş) organizarea de manifestări ecologice, eco-turistice, multiculturale, excursii şi conferinţe tematice, cu sau fără transport, cu scopul promovării domeniilor citate având ca ţintă îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei;
t) alte activităţi pentru aducerea la îndeplinire a scopului şi obiectivelor asociaţiei, în condiţiile legii.