GDPR

SOLICITARE ACORD SI INFORMARE GENERALA CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va multumim pentru interesul acordat serviciilor si activitatilor Asociatiei de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive prin site-ul https://www.apsc.ro
Pentru noi, avand in vedere relatia speciala cu dumneavoastra este deosebit de important sa asiguram protectia cat si confidentialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati.

CINE SUNTEM

Asociatia de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive este o asociatie fara scop patrimonial care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Calea Giulesti nr. 125, Sector 6, inregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, cu numarul 94/25.06.2014, avand CUI 33346265.

CE DATE PRELUCRAM

In vederea livrarii informatiilor de promovare a evenimentelor locale, nationale si internationale, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piata, statistica si de media, sunteti de acord sa ne incredintati urmatoarele date cu caracter personal: nume, adresa de e-mail si orasul.
Va rugam sa NU ne furnizati alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat in acest context.

CARE ESTE SCOPUL SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII:

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamantul dumneavoastra vor fi colectate si prelucrate de noi exclusiv in scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmeaza.
Mentionam faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul consimtamantului dumneavoastra in acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, numit in cele ce urmeaza Regulament/ul.
Situatiile în care Asociatia de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive va colecta si prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si scopul in vederea caruia aceste date vor fi prelucrate, este:

- Abonare la newsletterul www.apsc.ro

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are ca scop principal acordarea posibilitatii utilizatorilor de a avea acces cat mai facil la evenimentele locale, nationale, internationale cat si la ofertele pe care partenerii nostri vor sa le faca cunoscute.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRA

Va aducem la cunostinta ca, pentru functionarea eficienta a platformei, utilizam diferite servicii de la furnizori externi sau interni („persoane imputernicite de operator”), carora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastra, cu mentiunea expresa ca vom apela doar la persoane imputernicite care ofera garantii suficiente pentru punerea în aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele prevazute în Regulament si sa asigure protectia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaboram cu furnizorii mai sus mentionati si datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresa de e-mail;
2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, oras.

CAT TIMP SUNT STOCATE DATELE DUMNEAVOASTRA

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi folosite pana la exprimarea dorintei dumneavoastra de a va dezabona automat prin butonul de dezabonare - unsubscribe.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

În calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:
- dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Asociatiei de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Asociatia de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive are obligatia de a sterge datele respective, atunci când:
(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(ii) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea;
(iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Asociatiei de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane; Asociatia de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va informa destinatarii, daca vor solicita acest lucru;
- dreptul de a depune o plangere în fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

CUM AVETI ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRA

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare, ne puteti contacta la adresele: barbaracraciun@yahoo.com si manuela.rascol@gmail.com
Asociatia de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive va va furniza informatiile solicitate in format electronic atunci cand acest lucru este posibil, cu exceptia cazului în care solicitati un alt format.
Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dumneavoastra a drepturilor de mai sus sunt oferite de Asociatia de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dumneavoastra sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Asociatia de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive poate:
(i) fie sa perceapa o taxa, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
(ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Precizam faptul ca prin acceptarea acestui acord, datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate de Asociatia de Psihofarmacoterapie si Stiinte Cognitive, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Va multumim!